از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روایت کرده که مجملش آن است که هر که آن را بجا آورد توبه اش مقبول و گناهش آمرزیده شود و خصمای او در روز قیامت از او راضی شوند و با ایمان بمیرد و دینش گرفته نشود و قبرش گشاده و نورانی گردد و والدینش از او راضی گردند و مغفرت شامل حال والدین او و ذریه او گردد و توسعه رزق پیدا کند و ملک الموت با او در وقت مردن مدارا کند و به آسانی جان او بیرون شود و کیفیت آن چنان است که در روز یکشنبه غسل کند و وضو بگیرد و دو نماز دو رکعتی مثل نماز صبح بخواند به صورت زیر که در هر رکعت:
حمد یک مرتبه
و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سه مرتبه
و سوره ناس یک مرتبه
و فلق یک مرتبه
بعد از پایان دو نماز اذکار زیر را بگوید:
پس بگوید هفتاد مرتبه:
استغفرالله ربی و اتوب الیه
و ختم کند استغفار را به:

لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّهَ إلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ

پس بگوید:
یَا عَزِیزُ یَا غَفَّارُ اِغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَ ذُنُوبَ جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِنَّهُ لاَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أَنْتَ
ای عزیز ای غفّار بیامرز گناهانم را و گناهان جمیع مؤمنین و مؤمنات را زیرا که نیامرزد گناهان را جز تو.