🌹گزارش هفتگی🌹

علی رغم اینکه این هفته اکثر بچه ها نبودند(بخاطر اردوی مدرسه)اما باز هم حلقه برگزار شد اما با این تفاوت که جنبه ی کاملا رسمی نداشت.

اتفاقی که افتاد این بود که همه ی بچه های حلقه که اومده بودند رفتن پارک تا اونایی که نیستند ضرر نکنن.

دو گروه شدن بچه ها مقدمه ای شد برای یک مسابقه،یک مسابقه ی سه مرحله ای و میثم سنجری نفر اول و مهدی منگلی نفر دوم شد.

پذیرایی با هندونه هم شد اختتامیه مسابقه.