بِسمِ اللّٰهِ الرَّحمٰنِ الرَّحیٖم

🇮🇷گزارش هفتگی🇮🇷

این هفتگی معاون حلقه یکم دیر حلقه را شروع کرد.

زمانی که مربی وارد مسجد شد،به خاطر درگیری که بین بچه ها پیش اومده بود،بی مقدمه شروع کرد:

ما در حال حاضر قصد نداریم هر کسی رو که تونستیم بیاریم داخل حلقه،از بین شما پنج نفر قوی،پیگیر کار باشه برای ما کافیه.انشاالله از این به بعد طرح درجه بندی رو شروع میکنیم.احتمالا برای متوسطه ی دوم تعدادی حذف میشن و شروع این طرح همین مسابقه ی کتاب خوانیه.

بعد هم گفت که بریم بیرون.

وقتی رفتیم بیرون به همه گفت که کنار دیوار بشینن.حالا نشوندن بچه ها یه طرف نگه داشت تخته وایت بر یه طرف!بگذریم،شروع کرد به استیضاح اونایی که تو حلقه مسئولیت دارند.

تصمیم بر این شد که محمد رضا علیزاده جای  اسدی مسئول فوتبال و پورمحمدی جای غیاثی مسئول کانال حلقه شد.

ساعت که ۶:۳۰ شد گفت که بریم استراحت کنیم و ساعت ۷ امتحانه.همین جا بود که صدای بچه ها بلند شد.

سرنشوندن بچه ها مکافات داشتیم،حالا غر زدن بچه ها هیچی!بالاخره هر جوری بود امتحان برگزار شد و با صدای اذان کار به پایان رساند.