❁﷽❁

🌼گزارش جشن(بخش اول)🌼

ساعت ۱۱ کار جشن رو بطور جدی شروع کردیم،امید از همون اول تقسیم کار کرد و قرار شد که من طرح رو بکشم بقیه برن دنبال کار نمایش.

همه کارشون رو انجام می دادن تا اینکه اذان ظهر رو گفتن و کارمون متوقف شد.

بعد نماز هم ناهارمون رو تو مسجد خوردیم و شروع کردیم به رنگ کردن بنر. بعد کار بنر بلافاصله رفتیم تو کار بادکنک.البته یه ذره هم بازی کردیم.

اونجا بود که فهمیدیم هنوز سن رو نیوردیم تو.

حالا به هر ضرب و زوری بود کار سن رو انجام دادیم.هر دقیقه که می گذشت فشار روی امید بیشتر میشد. چون مسئولیت این جشن با امید بود،فشار اینکه کار خوب پیش نره، کار تموم نشه و...