بسم الله الرحمن الرحیم 

 #گزارش_هفتگی 

" 1397/5/18

طبق روال معمول جلسه با قرآن و صلوات اغاز شد 

کمی صبر کردیم تا محمد رضا ملایی بیاید 

محمد رضا که امد قرار شد حلقه دو بخش داشته باشد :

بخش اول قرار شد سوالات اخلاق و احکام بپرسیم ،

و وقتی سوالات تمام شد خود محمد رضا صحبت کند 

سوالات که تمام شد

 محمد رضا ملایی شروع به صحبت کرد 

موضو نگاه بود : 

نگاه خوب ، نگاه به قرآن، نگاه به چهره پدر و مادر ، نگاه به رفیق و ... 

و نگاه بد، مثل نگاه به نامحرم... 

حدیث پیامبر اکرم:

نگاه به سه چیز عبادت است :نگاه به پدر و مادر ، نگاه به قرآن و نگاه به دریا

لیست حاضرین در جلسه چهارشنبه 1397/5/18: 

1علیرضا کریم زاده

2علی نعمت اللهی

3جواد ملایی

4محمد سنجری

5میثم سنجری

6مهدی کریمیان

7امیر حسین عیدانی

8 سید مهدی حسینی

9 مهدی طهماسبی

10جواد زینلی

11علی قتاحی

12ابو الفضل پور محمدی

مهدی بشارت 

امیر حسین غیاثی

علی سعادمتمند