سلام

کسانی که می خواهند در اردوی قم شرکت نمایند متن رضایت نامه زیر را در برگه ای نوشته و به همراه هزینه اردو (100 هزار تومن) تا روز یکشنبه نماز مغرب و عشا به بنده تحویل نمایید.

متن رضایت نامه:

اینجانب .............................. رضایت کامل دارم که فرزندم اقای .......................... در اردوی زیارتی و اموزشی و تفریحی قم که در تاریخ 7ام و 8ام بهمن سال 1395 برگزار می گردد شرکت نماید و تمام شرایط اردو را قبول دارم.