بسم الله الرحمن الرحیم 

 #گزارش_هفتگی 

" 1397/5/18

طبق روال معمول جلسه با قرآن و صلوات اغاز شد 

کمی صبر کردیم تا محمد رضا ملایی بیاید 

محمد رضا که امد قرار شد حلقه دو بخش داشته باشد :