مگر می شود کاری را بی نام او شروع کرد و بی اذن و اجازه او دست به قلم شد که رسول خدا فرمود:

قَالَ اللهُ تَبارَکَ و تَعالی کُلُّ أَمرٍ ذِی بَالٍ لا یُذکَرُ بسم الله فیه فَهُوَ أبتَرُ
خداوند متعال می فرماید: هر کار مهمی که در آن «بسم الله» ذکر نشود، بی فرجام است.»

پس:

بسم الله الرحمن الرحیم